Felpéci Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Felpéci Evangélikus Egyházközség
Lutheran Congregation in Felpéc
Templomunk
Hogy találok oda?
 

Bemutatkozás

A mi kis falunk Győrtől 20 km-re található déli irányban, a Sokoró dombság tövében. Nagyon régóta élnek itt evangélikusok - a gyülekezet eredete a 16. század közepéig nyúlik vissza, amikor a lutheri reformáció gyökeret vert Magyarországon.

Templomunk jelentős evangélikus központ volt a 18. században, amikor (az ellenreformáció idején) Komáromtól Pozsonyig zárva voltak a lutheránus templomok, és ezen a vidéken csak Felpécen tartottak evangélikus istentiszteletet.

Négy évszázadon keresztül Felpécen megmaradt az evangélikusság többségi felekezetként. Ritka ez hazánkban, hiszen az evangélikusok országos aránya csak néhány százalék.

A felpéci evangélikus templom külső felújításának folytatása és orgonájának felújítása

TÁMOGATÓ: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA - EGYH-EOR-16-0777 TÁMOGATÁSI AZONOSÍTÓVAL

Jelenlegi projektünk a templomépület külső felújításáról, valamint a működésképtelen orgona restaurálásáról szólt, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának örökségvédelmi hatósági engedélye szerint. A munkálatokra az EGYH-EOR-16 keretből 22,3 millió forint támogatást nyert a gyülekezet, amelyet a Magyarországi Evangélikus Egyház 5,7 millió forint önrésztámogatással egészített ki a külső homlokzat felújításának, illetve az ahhoz kapcsolódó tervezői és egyéb szakértői szolgáltatások támogatására.

A külső felújítás építési munkáinál a Dávidbau Építő és Faipari Kft. volt a kivitelező. A 19.786.030,- Ft értékű beruházáshoz 15.696.000.- Ft támogatást használtunk fel.

A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalkozási szerződés


Az orgona restaurálását Takács Péter pannonhalmi orgonaépítő mester - Portativ Bt. - végezte el. A felújítás során előre nem látható körülmények miatt határidő-módosítás volt szükséges. A felújításhoz 6.604.000,- Ft támogatást használtunk fel.

A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalkozási szerződés

A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítása


A felpéci evangélikus templom homlokzatának felújítása és környezetének rendezése

TÁMOGATÓ: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA - EGYH-EOR-14-0419 TÁMOGATÁSI AZONOSÍTÓVAL

Eredeti projektünk a felpéci evangélikus templom teljes homlokzatának felújítására és környezetének rendezésére szólt. Mivel a megítélt támogatás alacsonyabb összegéből - 8.500.000 Ft - ezt nem lehet megvalósítani, ezért a tervben eredetileg is szereplő két munkálatot végeztük el: az épület falazott kerítésének felújítását, valamint az épület bejárati ajtóinak felújítását, illetve pótlását.

A 18.században épült templom főbejárati és oldalsó ajtaja és vasalatai korrodáltak, a kőből épített kerítés romos volt. A kivitelező kiválasztását követően a munkaterület átadása 2015.01.13-án volt. A Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal és restaurátor szakmai iránymutatása mellet történt meg az ajtók és vasalataik felújítása, faanyaguk helyenkénti pótlása. Az ajtók 2015.03.11.-én a helyükre kerültek a kerítés színezésének Örökségvédelmi Hivatal általi jóváhagyásával (első részszámla).

A kerítés felújítása 2015.04.17.-én a műszaki átadással megtörtént (második részszámla). A kerítés felújítása a közelében lévő területen nyomot hagyott, így ott terület rendezést, füvesítést kellet végezni ezzel zárultak a projekt munkálatai. A projekthez kapcsolódó szolgáltatási díjakat, mint tervezés, műszaki ellenőr stb. a gyülekezet önerőből fedezte.A felpéci evangélikus templom toronysüvegének felújítása

Jelenlegi projektünk célja a XVIII. századi eredetü műemléki védettségű templom toronysüvegének felújítása. A fejlesztés eredményeként elhárul a veszélyhelyzet, amit az építmény rossz állapota okoz. A projekt megvalósításával a település történelmi, építészeti hagyományait is megőrizzük. A torony meglévő lemezborításának kézi lebontása után az újonnan ácsolt és deszkázott felületen az eredetivel megegyező anyagból, egyedi gyártású elemekből archaikus lemezfedés készül, csúcsdísszel, villámhárítóval.


A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalkozási szerződés


Kapcsolódó oldalak:

Evangélikus honlap
A Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalos honlapja

Egyházkerületünk
A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület honlapja

Evangélikus Élet
Országos hetilapunk online változata

Dunántúli Harangszó
Egyházkerületi folyóiratunk az interneten

Felpéc község honlapja
Községünk honlapján részletes leírást talál a falu múltjáról és mai életünk bemutatását

Napiige
Azután megtérnek Izráel fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat (...): remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. (Hós 3,5)
 
Képek

A felújított kerítés

A felpéci templom toronysüvegének felújítása

EMMI-tábla

A templom új bejárata

A felpéci evangélikus templom

A felújított orgona

EGYH-EOR-16 plakát

A felújított templom
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster