Felpéci Evangélikus Egyházközség

      

Elérhetőségeink

Felpéci Evangélikus Egyházközség
9122 Felpéc, Kossuth u. 4.
Honlap: https://felpec.lutheran.hu/
Elektronikus levélcím:

Lelkészi hivatal: 9123 Kajárpéc, Fő u. 12.
Telefonszám: +36 [kilencvenhat] 378 372
Honlap: https://kajarpec.lutheran.hu/
Helyettes lelkész: Smidéliusz András
Mobiltelefonszám: +36 [húsz] 824 8991

Istentiszteletek

Istentiszteleteinket vasárnaponként és ünnepnapokon 08:45-kor tartjuk a templomban, minden hónap első vasárnapján úrvacsoraosztással.

Hittanórák

A 2022/2023-as tanévben hittanóráinkat a parókián tartjuk (kivéve az ovis hittant) az alábbi rend szerint:

Óvodások: kedd, 09:15 órakor (a felpéci óvodában)
2–3. osztály: péntek, 17:00 órakor
4–5. osztály: péntek, 17:45 órakor

Bibliaórák

Gyülekezeti bibliaórákat az adventi és a böjti hetekben tartunk.